Logowanie
  
login 
hasło 
zaloguj
UWAGA!
Strona tylko dla zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie obrotu samochodami używanymi.
Aby uzyskać dostęp należy skontaktować się z administratorem stron, firmą AUTOPUNKT EXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
e-mail: aukcja@autopunkt.pl, tel. 667 072 023.

Wymagane dokumenty to: NIP, REGON oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej (RH, KRS).

AUTOPUNKT EXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(dawniej: Autopunkt Sp. z o.o.)

Kraków, ul. Rzemieślnicza 26, 30 - 403 Kraków
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000434434, NIP: 6793028478
© AUTOPUNKT EXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.